Afyon Haber Sitesi I AfyonAjans.com

Kasaplar Odasında Açıklama

Ahmet İpek Sucukları aynı zamanda sektörde standart bir denetim yapılması açısından tüm dünyada kullanılan IFS sistemi ile 03/03/2020 tarihinde bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve yalnızca işletme değil tedarik zincirinin dahi her noktası denetlenerek, denetimi başarı ile geçmiştir. Bütün bu şartlar altında Ahmet İpek Sucuklarının yasal zeminde hakkını araması gerektiği bir gerçektir.
Tarım ve Orman Bakanlığı internet sayfasında 17/04/2020 tarihinde bir ifşa listesi yayınlanmıştır. İlimiz
işletmeleri hakkında da bilgiler bulunan listede İlimizin büyük ve şimdiye kadar geçmişinde konu ile ilgili
herhangi bir cezası olmayan ve yaptığı basın açıklaması ile her türlü yasal haklarını kullanacağını ifade eden,
odamızla da temasa geçerek elindeki bilgi ve belgeleri oda başkanlığına da ileten Ahmet İpek Sucukları hakkında
açıklama yapma gereği duyulmuştur. Odamızla da paylaşılan süreçle ilgili olarak işletmenin 21/10/2019
tarihinde numune verdiği ilgili numunede çıkan sonuç sonrası aynı parti seri numara ile üretilen üründen aynı
laboratuara tekrar numune gönderildiği ve bu defa numunenin analiz sonuçlarının temiz çıktığı, ayrıca aynı
dönemde aynı ürünlerin ulusal çapta satışının yapıldığı, ulusal market zincirleri tarafından da yapılan
denetimlere ilişkin farklı laboratuarlardan temiz raporları olduğu tarafımıza bildirilmiştir. İlgili tesis kamuoyunca
da bilindiği üzere yüksek kapasiteli ve kalite kontrol sistemleri (ISO 22000 ve HACCP) ile denetlenen, helal
sertifikası bulunan bu kapsamda bağımsız denetçilerle de denetlenen ilimizin önemli bir işletmesidir. Yaptığı
çalışmalarda Sucuk ve pastırma ürünlerinde coğrafi işaret ile Afyonkarahisar’a tescillenen ürünleri yüksek
kalitede üretmekte olan Ahmet İpek Sucukları işletmesi; sahiplerinin de ifade ettiği şekilde bakanlık tarafından
son 5 yıl içerisinde 20 den fazla bakanlık denetimi geçirmiş ve hiç ceza almamıştır. Ahmet İpek Sucukları aynı
zamanda sektörde standart bir denetim yapılması açısından tüm dünyada kullanılan IFS sistemi ile 03/03/2020
tarihinde bağımsız denetçi tarafından denetlenmiş ve yalnızca işletme değil tedarik zincirinin dahi her noktası
denetlenerek, denetimi başarı ile geçmiştir. Bütün bu şartlar altında Ahmet İpek Sucuklarının yasal zeminde
hakkını araması gerektiği bir gerçektir.
Aynı zamanda müşterileri olan ulusal çapta satış yapan firmaların laboratuarlarının ve işletmenin kendi
laboratuarının saptamadığı analiz sonucunu bakanlığın tespit etmiş olması da ilginç bir olaydır. Bunca temiz
geçmişe, çeşitli seviyelerde ulusal ve uluslar arası sertifikasyon kuruluşlarınca yapılan denetimlere rağmen, aynı
dönemlerde yapılan ve temiz çıkan başka analiz sonuçlarına rağmen bu olayın gerçekleşmiş olduğunu bakanlığın
yaptığı tek bir analiz sonucu ile savunmak ve bu nedenle Ahmet İpek Sucuklarını cezalandırmak akla zarar bir
durumdur.
Ahmet İpek Sucukları gibi büyük ve her türlü denetime açık bir işletmenin istemli ya da istemsiz bir
yanlışlığa kurban gitmiş olabileceği ihtimali göz önünde tutulmalıdır. Bu nedenle belli bir ciro büyüklüğüne
ulaşan, 50 yılı aşkın süredir hizmet veren, ekonomiye ve istihdama büyük katkılar yapan ve daha önceki
denetimleri temiz olan işletmelerin denetimlerinde mümkün olan en uzman kişilerin, hatta bakanlık merkezinde
görev yapan, denetim konusunda uzman isimlerin görevlendirilerek; denetimin hassasiyetinin arttırılması,
oluşabilecek telafisi mümkün olmayan zararların önüne geçilmesi ve İlgili il müdürlüğü personelinin de
eğitilmesi sağlanması gereklidir. Bu sistemle denetimler daha sağlıklı, hassas ve yararlı olacaktır. Şu anda
bakanlığın yaptığı denetimler; bakanlık personelinin kurallara uyup uymadığının bilinmediği, bakanlık
personelinin konu ile ilgili bilgisinin ölçümlenemediği kapalı bir kutuda yapılmaktadır. Bu tür denetimlerin en
azından ifşa öncesi yasal süreçlerinin tamamlanması ve muhataplara olası yanlışlıkların önüne geçilmesi
açısından kendilerini savunacak imkân ve sürelerin yine ifşa öncesi verilmesi gerekmektedir. Ahmet İpek
Sucukları yanında mal tedarik ettiği, hayvan temin ettiği işletmeleri ve mal verdiği birçok ulusal market zincirini
de zan altında bırakan, ticari itibarı zedelemek amacıyla da yapılabilen bu ifşaların zaten covid-19 nedeniyle zor
zamanlar geçiren dünyada gıda konusunun manipüle edilmesine bakanlık eliyle çanak tutacak durum ve
eylemler oluşturabileceği, bu konu özelinde ise işletmenin hakkını aramasının engellenebileceği; hatta bu
olayda süreç devam ederken, mahkeme yolları açıkken ve işletmenin denetim açısından tüm şeffaflığına rağmen
bizzat bakanlığın engellemeye yönelik hal ve tavırlar içerisinde olduğu görülmektedir. Ahmet İpek Sucukları
Afyonkarahisar’da geleneksel sucuk üretimini bilen ve nesillerdir bu işi yapan bir aileye aittir. Elbette ortada bir
suç varsa bunun bulunması ve cezalandırılması normaldir. Ancak bu süreçlerde yapılan işlemlerin detaylıca
kamuoyuna bildirilmesi, işletmelerin ve vatandaşların haksız uygulamalara ve başka illerdeki ticari rakiplerce

suistimaline izin vermeyecek şekilde yapılması önemlidir. Bunun da ötesinde oluşabilecek idari süreçlerde
muhataplara savunma imkânı verilmesi gerekirse analizlerin tekrarlanması suçun tam tespiti açısından
önemlidir.
Güncel gelişmeler ışığında gıdanın hem nitelik hem de nicelik olarak stratejik değeri, milli güvenlikle
ilintisinin gözle görülür hale geldiği bu günlerde yapılan tüm işlemlerin sonuçlarının hassasiyetle düşünülmesi
gerekmektedir. Bakanlık bürokrasisinin bu konularda sanki yabancı bir devletin bakanlığıymışçasına kendi
vatandaşına, kendi işletmesine hücum etmesini doğru bulmuyoruz. Bu konularda bakanlığın görevi kuşkusuz
sadece denetim değildir, süreçler hakkında her türlü bilgilendirmeyi yapmak, işletmeleri ve tüketicileri eğitmek
de bakanlığın görevidir. Ancak böyle bir eğitim yerine sadece denetim yoluyla piyasayı sözüm ona hizaya
getirme çabası içerisinde olan bakanlık bürokrasisini de milli güvenlik, stratejik değer ve ekonomik gerçekler
ışığında hareket etmeye çağırıyoruz. Aynı zamanda bu tür denetimlerin daha şeffaf olarak yapılması ve
denetime ilişkin tüm süreçlerin (nasıl numune alındığı, hangi laboratuara, niçin gönderildiği, şahit numune olup
olmadığı, şahit numune sonucu, analizin etkinliği, analizin hangi standarda göre yapıldığı gibi bilgilerin)
izlenebileceği kamuoyuna açık bir platformdan duyuru yapılması gerektiği aşikârdır. Hatta bu platform vesilesi
ile vatandaşın doğrudan erişebileceği bir başka liste tesis edilerek; gıda üretimini ve ilgili işlerini iyi, kaliteli ve
kurallara uygun olarak yapan ve yıllarca yapılan denetimlerde ceza almamış işletmelerin en az 3 yıllık sicilleri göz
önünde bulundurularak iller bazında onur listesi oluşturulmasını önermekteyiz. Bu liste ile hem işini iyi yapan ve
kanunlara uygun hareket eden işletmelerin ödüllendirilmesi, işletmelerin motivasyonlarının yüksek tutulması
sağlanacaktır. Hem de ceza olduğu kadar ödül de olduğu vatandaş tarafından görülebilecektir. Böylelikle hep
kötü haberlerle gündeme getirilen gıda sektörü imajına bakanlık ve ilgili sivil toplum kuruluşlarınca iyi bir katkı
da yapılmış olacaktır. Bakanlığın sadece ifşa edip bırakması yerine bu tür tedbirler de alması gerektiği açıktır.
Gıda güvenliği açısından önemli bir şart olan izlenebilirlik gibi, ticari güvenlik adına bakanlığın yaptığı iş ve
işlemlerde de idari izlenebilirlik uygulamasının gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: