Afyon Haber Sitesi I AfyonAjans.com

Osmanlının Fransızlara karşı 10 Mayıs 1799 Tarihinde kazandığı AKKA ZAFERİ

Napolyon Bonapart’a karşı Akka Kalesini savunarak büyük bir zafer kazanan
Cezzar Ahmet Paşa’nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon Bonapart:
Akka’da durdurulmasaydım, bütün Doğu’yu ele geçirebilirdim! sözünü
söylemiştir.
Tarihini bilmeyen milletler atide destanlar yazmaz. Şanlı bir tarihimiz var.
Ancak bir dönem geçmişteki bazı zaferlerimiz yeni nesillere unutturulmaya
çalışılmıştır. Bunlardan birisi Kut’ül Amare Zaferidir. Birinci Cihan Harbi
esnasında 29 Nisan 1916 tarihinde Şanlı Ordumuzun İngilizlere karşı kazandığı
bir zaferdi. Bu zaferi yad etmek üzere Kut bayramı olarak 1952 yılına kadar
kutlanılmaktaydı. İngilizlerin ricası üzerine Kut’ül Amare Zaferinin kutlaması o
sene terkedilmişti. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda gereğini yapmış
ve bazı tanıtım faaliyetleri düzenlenmiş, kitaplar yayınlanmıştı.
Şimdi Unutturulan başka bir zaferi gündeme taşıyoruz
Osmanlının Fransızlara karşı kazandığı AKKA ZAFERİ
Cezzar Ahmed Paşa:
18.Yüzyıl sonlarında Osmanlı Devletinin Suriye bölgesinin idaresinde kilit rol
oynayan, Fransız Ordusunun komutanı Napolyon Bonaparta karşı Akkâ Zaferini
kazanan kahraman bir Osmanlı veziridir. Cesareti ve kahramanlığı ile nam
salmış kişi olduğundan kısa zamanda Rumeli beylerbeyiliği pâyesi ve ardından
Karahisar mutasarrıflığı verildi; 1775’te vezirlik rütbesiyle Sayda valiliğine
getirildi.
1780 Yılında Şam valiliğine tayin edildi. Daha sonra da Mısır’daki vaziyetin
karışıklığı göz önünde tutularak yeniden o bölgeye daha yakın olması hasebiyle
Sayda eyaletinde vazifelendirildi. Gerek Şam gerekse Sayda valilikleri sırasında
sürekli olarak Akkâ’da oturan Cezzâr Ahmed Paşa, memlük gruplarının
çıkardıkları isyanı bastırdıktan sonra Akkâ’daki mevkiini daha da güçlendirdi.
Akkâ, Sayda ve Beyrut’ta ticarî faaliyetleri kontrolü altına aldı, çok gelir getiren
ve Avrupalı tüccarların gözde malları olan pamuklu, hububat ve ipekli ticaretini
kontrol altına aldı. Bu iktisadî güç siyasî kudretinin de anahtarı oldu. Onun bu
faaliyetleri özellikle Fransızlar’ı endişeye sevketti, ticarî menfaatleri zedelenen

2
Fransızlar, Cezzâr hakkında menfi propaganda başlattılar. Hatta İstanbul’daki
Fransız elçisi Cezzâr’ı III. Selim’e şikâyet ettiğiği tarihi vesikalarda ifade
edilmektedir. Ancak o sırada Fransa’da Napolyon Bonapart devri başlamıştı.
Siyaset, Onun Mısır, Ortadoğu, İran ve Hindistan ile alakalı cüretkâr hayali ile
yepyeni bir şekil kazandı. Mısır’ı işgal eden Napolyon’un bu hareketine
Osmanlı Devleti çok sert bir tavır aldı. Osmanlı hükümeti, Mısır’ı çok iyi
tanıyan Cezzâr’ı Mısır seraskeri olarak tayin etti. Asker takviyesi ile lüzumlu
askeri mazzeme ve mühimmatı göndermeyi kararlaştırdı. Napolyon hayalini
gerçekleştirmek için Mısır’dan Suriye bölgesine ilerleyip El-Ariş, Gazze ve
Yafa'yı işgal etmişti. Yafa ancak 6 gün direnebildi. Fransızlar burada çoluk
çocuk, kadın, ihtiyar demeden 4000 ahaliyi hunharca katlettiler. Fransız Ordusu,
18 Mart 1799'da Akka önüne gelmişti. Napolyon, bu bölgenin kilidi
durumundaki Akkâ’yı zapta karar verdi. 19 ve 20 Mart 1799’daki hücumlarla
başlayan Akkâ muhasarasında Cezzâr Ahmed Paşa, Fransızlara şiddetle karşı
koydu.
Akka’yı müdafaa etmek üzere yeni kurulmuş Nizâm-ı Cedîd askerine mensup
bir kuvvet de mevcuttu. Ayrıca İstanbul’dan donanma ile yeni askerî kuvvetler
gönderilmişti. Napolyon Akka’yı birkaç günde teslim alıp böylece Şam, Bağdat,
Hindistan yolunun kendisine açılacağını hayal ediyordu. Muhtemelen Büyük
İskender’in hayalini görüyordu. Öncelikle Cezzar Ahmed Paşaya bir mektup
yazarak ömrünün ahir zamanında kendisini kurtararak ibadetle meşgul olmasını
kaleyi teslim etmesini teklif etti. Cezzar o tarihlerde muhtemelen 75 yaşlarında
idi. Kaledeki bütün askerleri topladı ve tarihi bir nutuk irad etti. Bütün askerler
ve ahali kanlarının son damlasına kadar çarpışacakarına yemin ettiler ve küstah
Napolyon’a ders verelim dediler. Cezzar Ahmed Paşanın elçiye verdiği cevap
gurur vesilemizdir:
“ Devlet-i Ali Osman bu şehri size teslim etmek için beni vezir yapmadı, ben
Boşnak Cezzar Ahmed Paşayım. Şehadet rütbesine ulaşıncaya kadar şehirden
size bir damla bile içecek vermeyeceğim.”
Birbiri ardınca yaptığı saldırılardan bir hiçbir netice alamayan Bonapart,
10 Mayıs 1799 tarihinde yardım kuvvetlerinin yetişmesiyle birlikte büyük bir
hezimete uğradı. Takriben 1724 Doğumlu o tarihte 75 Yaşında olan Kahraman

3
Cezar Ahmed Paşa ve Askerleri, şanlı tarihimize AKKA ZAFERİ namıyla bir
sahife daha yazmışlardı. Ruhları şad olsun.
Bu hezimet Napolyon Bonapart’ın Doğu hayalini de suya düşürdü. Bir süre
sonra 20 Mayıs’ta kuşatmayı kaldırıp geri çekilmeye mecbur oldu.
Ahmed Paşa'nın karşısında ilk yenilgisini yaşayan Napolyon: ''Akka'da
durdurulmasaydım, bütün Doğu'yu ele geçirebilirdim!'' sözünü söylemiştir.
Cezzâr Ahmed Paşa, sert siyasetiyle asayişi temin ederken Akkâ, Sayda, Beyrut
gibi önemli merkezlerin iktisadî bakımdan gelişmelerini sağlamış; Akkâ’da biri
kendi adını taşıyan altı cami, iki çarşı ve birçok han, hamam, çeşme, yedi su
değirmeni yaptırmış, surları esaslı şekilde onartmıştır. Ölümüne kadar Akka
Beylerbeyliği vazifesini yürütmüştür.
Cezzar Ahmed Paşa, 7 Mayıs 1804'te vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ruhu şad,
makamı Cennet olsun.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: