Afyon Haber Sitesi

ZAFER’İN 2021 YILI AFYONKARAHİSAR FAALİYETLERİ VE 2022 YILI PLANLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER), Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak illerinden oluşan TR33 Bölgesi’nin, yerel ve bölgesel sürdürülebilir kalkınmasını sağlamaya yönelik hizmet vermek üzere kurulmuş olup 2021 yılında da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmiştir.

2021 yılında Ajansımız, farklı kurum/kuruluşlarca 3 ödüle layık görülmüştür:

İlk olarak Şubat ayında Ardahan’da düzenlenen “Şehir Ödülleri Türkiye 2020” ödül töreninde yürüttüğümüz vizyoner projeler ile “Yılın Kalkınma Ajansı” ödülünü aldık.

Ardından Nisan ayında Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’dan TR33 Bölgesi’nde uyguladığımız 4.1 milyon Avro bütçeli ZAFER-İN: TR33 Bölgesi’ndeki İşverenlerin ve İşçilerin Uyum Yeteneğinin Artırılması Operasyonu ile özel ödüle layık görüldük.

Son olarak ise Aralık ayında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından düzenlenen “Ortak Yarınlar Birlikte Mümkün” ödül programında Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı – Kendin Yap Hareketi ile “Gençlerin Yolunu Açanlar” kategorisinde ödül aldık.

Bu ödüller haricinde 2019 ve 2020 yıllarında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında en başarılı Ajans olan kurumumuz 2021 yılında da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğu 17 projenin 14’üne destek alarak en başarılı Ajans olmuştur. Ajans faaliyetlerimizi temelde 4 ana başlıkta gruplandırıyoruz:

 • Planlama, Araştırma ve Analiz
 • Proje Destekleme ve İzleme
 • Proje Geliştirme ve Uygulama
 • Yatırım Destek ve Tanıtım

Bu ana başlıklar altında icra ettiğimiz faaliyetlerin özeti aşağıdadır:

Planlama, Araştırma ve Analiz Faaliyetleri

Ajans, ulusal plan ve programlarla uyumlu şekilde yerel dinamikleri dikkate alarak, Bölge illerinin gelişimine yönelik stratejiler belirlemekte, eylem planları hazırlamakta ve istatistikler oluşturmaktadır.

Ajansımız tarafından Bolvadin ilçesinin ekonomisinin gelişmesi ve sağlık turizmi altyapısının kurulması amacıyla kamu ve/veya özel sektör yatırımcılarına sunulmak üzere “Heybeli Termal Tesislerinde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Odaklı Termal Sağlık Turizm Merkezi Ön Fizibilite Raporu” hazırlanmıştır. Rapor ile bölgede yer alan termal kaynakların gerek iç gerekse dış turizme termal sağlık turizm odağında kazandırılması hedeflenmiştir.

“Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Ön Fizibilite Raporu” ile Afyonkarahisar’da kesme çiçek serası kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılara yol göstermek amaçlanmıştır. Bu kapsamda Ajansımız tarafından Sandıklı ilçesinde kamu veya özel sektör yatırımı ile kesme çiçek serası kurulumu için gerekli fizibilite çalışması hazırlanmıştır.

Afyonkarahisar ili Şuhut ilçesi Kumalar Dağı Kilimatan Bölgesi’nde kayak turizm merkezi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Ajansımız tarafından “Kilimatan Kayak Turizm Merkezi Ön Fizibilite Raporu” hazırlanmıştır.

Ajansımız tarafından ülkemizde çok yeni ve gelişime açık olan Freeze Dry (dondurarak kurutma) teknolojisiyle işletilecek bir tesisin kurulması amacıyla Afyonkarahisar’da belirlenen ürünlerin dondurarak kurutulmasına yönelik Freeze Dry Gıda Kurutma Tesisi Ön Fizibilite Raporu hazırlanmış olup Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuştur.

Pandemi önlemleri kapsamında yüz yüze bir araya gelemediğimiz günlerde Ajans tarafından bölge kapasitesini artırmak ve bölgesel kalkınmada farkındalık yaratmak adına çevrim içi ortamda 2020 yılında başlatılan Kalkınma Sohbetleri 2021 yılında da devam etmiştir. Bu bağlamda;

 • TR33 Bölgesi Kadın Kooperatifleri Bilgilendirme Toplantısı,
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Toplantısı,
 • Kadın Kooperatifleri Tecrübe Paylaşımı,
 • Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri,
 • Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) Toplantısı,
 • CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri Eğitimi,
 • Mesleki Eğitimde Farkındalık Paneli,
 • Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Bilgilendirme, Tecrübe Paylaşımı ve Ajans Destekleri Toplantısı düzenlenmiştir.

TÜRKPATENT, Ajans koordinasyonunda; Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle KOBİ’lerin yenilik kapasitelerinin artırılması amacıyla Hezarfen Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Projesini hayata geçirmiştir. Bu kapsamda 01.12.2020 tarihinde çevrim içi ortamda ilgili kurumların temsilcilerinin katılımıyla imza töreni düzenlenmiştir. İmza töreninin ardından katılımcı KOBİ’lere Sınai Mülkiyet Hakları Eğitim Semineri düzenlenmiştir. KOBİ’lerde yenilikçi kültürün artırılmasına katkı sağlamak ve bu yenilikleri korumak için KOBİ’lerde fikri mülkiyet stratejisi oluşturulmasını amaçlayan proje kapsamında 31.05.2021 ile 04.06.2021 tarihleri arasında söz konusu üç ilden toplam 29 firmaya ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Firmalara yapılan ziyaretler kapsamında sınai mülkiyet uzmanları ile Türk Patent ve Marka Kurumu temsilcileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmiş olup ayrıca önümüzdeki dönemde ilgili firmaların inovasyon kapasitelerini ölçümleyen ve öneriler sunan raporlar hazırlanmıştır.

Ajansımız tarafından, bölgede iş birliklerinin güçlendirilmesi ve paydaşlar arası koordinasyonun ve planlı bölgesel gelişimin sağlanması adına araştırma ve analiz faaliyetlerinin yürütülmesi, strateji dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması, bölgenin yatırım olanaklarının tanıtımının yapılması ve yatırımcılara destek sağlanması, destek mekanizmalarının etkili ve verimli kullanılması, kurumsal gelişim sağlanması amaçlarını gerçekleştirmek için Kurumsal Stratejik Plan (2021-2025) hazırlanmış internet sitemizde yayımlanmıştır. (https://zafer.gov.tr/tr-tr/Kurumsal/Hakk%C4%B1m%C4%B1zda/Kurumsal-Dok%C3%BCmanlar)

Proje Destekleme ve İzleme Faaliyetleri

Afyonkarahisar’dan 20 Projeye 18.7 Milyon TL Destek, 34 Milyon TL Yatırım

Ajansımız 2021 yılında, Bölgede alternatif turizmin geliştirilmesi amacıyla ilan ettiği Turizm Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı (TAİDEP) kapsamında Afyonkarahisar’dan 4 projeye 7.3 milyon TL destek vererek 15.6 milyon TL’lik yatırım yapılmasını sağlıyor.

Yararlanıcı Proje Adı Destek Tutarı (TL) Toplam Bütçe (TL)
İhsaniye Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Frig Vadisi Ayazini Kırsal Turizm Destinasyonu Devam Projesi 2.000.000 2.671.093
Sandıklı Belediye Başkanlığı Hüdai Kaplıcaları Alternatif Turizm Çeşitleri İle Canlanıyor 1.970.014 6.667.057
Dinar Belediye Başkanlığı Dinar’ın Huzur Köşesi Suçıkan, Konaklatıyor! 1.417.618 2.700.764
Bolvadin Belediye Başkanlığı Yeni Yüzü ve Gelişen İmkanlarıyla Bolvadin Termal 1.889.989 3.599.979
TOPLAM 7.277.621 15.638.893
 1. Frig Vadisi Ayazini Kırsal Turizm Destinasyonu Devam Projesi ile Afyonkarahisar ilinin İhsaniye ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve Frig Vadisi’nin önemli tarihi ve kültürel öğelerini barındıran Ayazini Köyü’nde yaklaşık 15 adet evin kırsal turizme yönelik dış cephe iyileştirmelerinin yapılması, 5000 m² alanın sokak sağlıklaştırmasının gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Proje özel amacı, Ayazini Köyü’nün cazibesini ve kırsal turizm imkânlarını geliştirmektir.
 2. “Hüdai Kaplıcaları Alternatif Turizm Çeşitleri ile Canlanıyor Projesi” ile Turizme yönelik aktivite imkânlarının artırılmasını sağlamak amacıyla Sandıklı Hüdai Kaplıcaları bölgesine 10 kişinin istihdam edileceği 1 adet Aquapark ve 1 adet Sosyal Aktivite Parkı yapılması planlanmaktadır. Sosyal Aktivite Parkının içerisinde; 1 paintball sahası, 1 okçuluk sahası, 1 kaykay- paten pisti, 1 halı saha, 1 go kart pisti, 1 mini hayvanat bahçesi, 1 at çiftliği yapılması ön görülmektedir. İstihdamı sağlanacak 10 personele yönelik 3 farklı eğitimin düzenlenmesi ile Hüdai Kaplıcalarının hizmet çeşitliliğinin ve kalitesinin artırılması planlanmaktadır.
 3. Dinar’ın Huzur Köşesi Suçıkan, Konaklatıyor! Projesi ile tarihi ve doğa turizmi için önemli bir potansiyel barındıran Suçıkan’ın, modern alternatif turizm gerekliliklerini karşılar hale getirilmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında 10 kişinin istihdamı ile tesisteki yatak kapasitesinin artırılarak tesisi 2.000 kişinin ziyaret etmesi ve bölgenin tur operatörlerine destinasyon olarak dahil edilmesi sağlanacaktır.

 

 1. Yeni Yüzü ve Gelişen İmkanlarıyla Bolvadin Termal Projesi ile Bolvadin Termal Tesisleri’nde spor turizmi kapsamındaki konaklayıcılara yönelik aktivite alanlarının oluşturulması ve misafirlerin termal kullanım dışı sosyal imkanlarının çeşitlendirilmesi sağlanacaktır.

2021 yılında Teknik Destek Programımızla Afyonkarahisar’dan 11 faaliyete destek verilerek farklı konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti alınması sağlanmıştır.

Kurumsal Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Programı kapsamında desteklediğimiz Sandıklı Jeotermal Isıtma Termal Turizm Seracılık San. Tic. A.Ş.’nin başvuru sahibi olduğu “SCADA Isı Merkezleri Otomasyon Sistemi” projesi ile kaynak verimliliği uygulaması kapsamında 7 adet ısı merkezinde uzaktan kontrollü otomasyon sisteminin kurulması ile şirketin enerji, insan kaynakları vb. giderlerinde yaklaşık %20-30 tasarruf sağlanması öngörülmektedir. Şirket bünyesindeki ısı merkezlerinde otomasyon sistemine geçişin desteklenmesi ile yerel ve bölgesel kalkınmaya, istihdama, katma değerli üretim ve sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline geçişe katkı sağlanmış olacaktır. Proje faaliyetleri 2022 yılında başlayacak olan projenin bütçesi 6.8 milyon TL, Ajans desteği 4.5 milyon TL’dir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde 81 ilde kalkınma ajansları koordinasyonunda 2019 yılından beri yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 2021 yılında Afyonkarahisar’dan 4 projeye yaklaşık 7 milyon TL destek almaya hak kazanarak 11.7 milyon TL büyüklüğünde yatırım yapılması öngörülmektedir.

 1. Afyonkarahisar İl Özel İdaresinin “Kadın Üretimini Destekleme ve Geliştirme Merkezi” Projesi

Afyonkarahisar ilinin 6 ilçesinde (Bayat, Çobanlar, Emirdağ, Sinanpaşa, Sultandağı ve Şuhut) hâlihazırda yer alan Kadın Kültür Evlerinde ilçeye özgü temalarda üretim atölyeleri kurularak 125 kadına eğitim verilecek ve bu kadınların 42’sinin gelir getirici faaliyete başlaması, 6’sının ise özel sektörde istihdamı sağlanacaktır. İlin turizm merkezi konumundaki İhsaniye ilçesinde kurulacak tanzim satış alanıyla da kadın emeği ürünlerin satışı gerçekleştirilecektir. Geliştirilen iş modelinin koordinasyonu ve sürdürülebilirliği ise il merkezinde ayni katkı ile kurulacak Kadın Üretimini Geliştirme ve Destekleme Merkezi üzerinden sağlanacaktır.

 1. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketinin “Özel Sektör ve Akademi İşbirliğinde Kadın Eli ile Yemeklik ve Tıbbi Mantar Yetiştiriciliği” Projesi

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine ait 1.000 m²’lik alanda dezavantajlı kadınlara katma değerli tarımsal üretime yönelik mesleki eğitimlerin verileceği ve istihdam imkânının sağlanacağı modern yemeklik ve tıbbi mantar üretim tesisi kurulacaktır. Proje kapsamında COVID-19 sürecinden olumsuz etkilenenler öncelikli olmak üzere 10 kadın tesiste istihdam edilecektir. Üretilecek olan mantar türleri, ilaç ve fonksiyonel gıda üretim tesislerine girdi sağlayacak nitelikte olduğundan katma değer artışı da sağlayacaktır. Ayrıca, tesiste tıbbi ve aromatik bitkiler bölümü öğrencilerinin mesleki becerilerini geliştirmeye yönelik pratik eğitimler de verilebilecektir.

 1. Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “Lavanta Katma Değerli Ürüne Dönüşüyor, Dinar Gelişiyor” Projesi

Dinar ilçesinde yetiştirilen ancak teknik altyapı eksikliği dolayısıyla Isparta’da ürün haline getirilen Lavandula Angustofolia cinsi lavantadan 18 adet kişisel temizlik ve kozmetik ürünü üretilecektir. Proje kapsamında 29 kişi istihdam edilecektir. Proje tamamlandıktan sonra 5 yıl içinde bu sayının 161’e çıkması öngörülmektedir. Lavanta ürünlerinin tanıtımı ve satışı için 225 m² kapalı alana sahip Antalya yolu üzerindeki Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait hâlihazırda inşaatı tamamlanmış Lavanta Demonstrasyon Binası kullanılacaktır.

 1. Sandıklı Belediye Başkanlığının “Yerel Ürünler Girişimcilik ve Satış Merkezi” Projesi

UNESCO gastronomi şehri olan Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, Antalya yolu üzerinde Sandıklı Belediyesine ait atıl vaziyette bulunan tesiste yerel ürünlerin satışının yapılacağı merkez, 1 kafe-restoran ve satış büfeleri kurulacaktır. Proje kapsamında 65 kişiye çeşitli eğitimler verilerek 10 dezavantajlı bireyin istihdamı ve 8 ihtiyaç sahibi girişimcinin iş kurması sağlanacaktır. Başta Sandıklı Kadın Kooperatifi olmak üzere Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin de ürünleri satılarak kalkınmaları sağlanacaktır.  Proje bütçesinin %70’i Sandıklı Belediyesi ve Sandıklı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından nakdi eş finansman olarak karşılanmaktadır.

Proje Geliştirme ve Uygulama Faaliyetleri

Ajansımız, ulusal ve uluslararası fonları takip ederek uluslararası fonları sağlayan kurumlara başvurmak üzere Ajans adına proje üretmekte, Bölge paydaşlarını bu fonlara yönlendirmekte ve fonlardan yararlanmak isteyen paydaşlara destek vermektedir. Bu kapsamda Ajans koordinasyonunda proje geliştirmek ve başarılı projeleri uygulamak, Bölgede kapasite/farkındalık yaratmak suretiyle farklı ulusal ve uluslararası fonların Bölge’ye çekilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Güdümlü Proje Destek mekanizmamız kapsamında Ajansımızın öncülüğünde ve ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde Afyonkarahisar’da yürütülen “Mermerde Yüksek Verim, Yüksek Katma Değer Projesi” ile İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde “Mermer Akademisi” olarak adlandırılan bir merkez kurulmuştur. Mermer Akademisi sayesinde orta-düşük teknolojili bir sektör olarak sınıflandırılan mermer sektöründe AR-GE ve tasarım faaliyetleri ile yeni ürünler geliştirmek, ara ve uç ürünler üretmek, sektörün eğitim ihtiyacını karşılamak ve pazarlama olanaklarını geliştirmek suretiyle Afyonkarahisar ili ve çevre illerde mermerden elde edilen katma değerin artırılması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında oluşturulan Türkiye’nin mermer sektöründe ilk garanti markası olan “ISCe – International Stone Certification” Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir. Mermer sektörü için oluşturulan garanti markası, bu markayı kullanma yetkisine sahip işletmeler tarafından üretilen mallar veya sunulan hizmetlerin belli ortak özelliklerini, kaynağını, kalitesini, bu amaçla kullanılan materyal veya teknikleri ve üretim, satış veya sunulma yöntemleri gibi önemli ayırıcı ortak özelliklerini garanti etmek amacıyla kullanılacaktır. Toplam bütçesi 6.6 milyon TL olan proje Ajansımız 4.9 milyon TL destek sağlamıştır.

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir illerinin birleştiği bölgede yer alan Frigya Vadisi’nde adeta bir kayalıklar uygarlığı kuran Friglerin kayaları oyarak yaptıkları olağanüstü yapılar yer alıyor. Bu yapıların en önemlileri ise Gizemli Şehrin parlayan yıldızı Ayazini bölgesindedir. Ayazini Köyünde kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları ve şapellerin de aralarında bulunduğu 300’ün üzerinde farklı büyüklükteki mağara yer almaktadır. Geleneksel köy dokusu ile de dikkat çeken Ayazini bölgesinin turizmden hak ettiği değeri alabilmesi için Ajansımız 2014 yılından beri farklı projelerle Ayazini bölgesine 5.7 milyon TL destek sağlamış ve toplamda 8 milyon TL tutarında yatırım yapılmasına vesile olmuştur. Projelerle tarihi dokuya uygun olarak Ayazini’de restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılıyor. Restore edilen evlerin butik otel, gastronomi merkezi, yöresel ürün satış noktaları ve butik müze ve benzeri alanlarda kullanılması için çalışmalar başlatıldı. Bu altyapı ve restorasyon çalışmaları ile eş zamanlı olarak Valiliğimiz himayesinde tanıtım ve farkındalık çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda TV programları, sosyal medya fenomenlerinin ağırlanması, ulusal ve uluslararası seyahat acente ziyaretleri, gazeteciler ve spor etkinleri bulunmaktadır. Bunun yanında 10 gün süren eğitim programı ile turizmin cazibe merkezi, tarihi Frigya Vadisi’nin kalbi Ayazini Köyü’nde yaşayan vatandaşlar hem teorik hem de uygulamalı eğitimler alarak alan kılavuzluğu belgesine sahip olmuştur. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda hazırlanan, kalkınma ajanslarının vizyon projelerinin yer aldığı TRT Haber’de yayınlanan Kalkınma Ajandası programında Frig Vadisi’nin Parlayan Yıldızı Ayazini’nin konu olduğu bir bölüm yayınlanmıştır.

Ajans olarak en başından beri içinde yer aldığımız Afyonkarahisar’ın gastronomi yolculuğunda 2021 yılında da birçok faaliyetin içinde yer aldık. Ajansımızın desteğiyle NTV’de yayınlanan Halkın Mutfağı için ilimizde beş gün süren çekimler yapılmıştır. Programa katılan çekim ekibi ziyaret süresince, Afyonkarahisar’daki tarihi ve turistik yerleri çok beğendiklerini ve şehrin büyük bir dönüşüm içerisinde olduğunu ifade etmişlerdir. Ayazini Köyü, Frigya Vadisi, Akdağ Tabiat Parkı, haşhaş tarlaları ve diğer tarımsal alanların, Merkez ilçede yer alan tarihi konaklar ve Afyonkarahisar Kalesi’nin katılımcıların oldukça ilgisini çektiği gözlemlenmiştir. Program sunucuları Cüneyt Asan ve Adnan Şahin başta olmak üzere tüm ekip Valilik başta olmak üzere Ajansımızın ve ilin diğer aktörlerinin birlik ve beraberlik içinde çok güzel işler başardığını gördüklerini dile getirmişlerdir. Aynı zamanda Türkiye Gazetesi’nde yazar olan Adnan Şahin, çekimlerden sonra tam sayfa olarak iki ayrı yazı kaleme almış, ilk yazısında gastronomiye ikinci yazısında ise Ajansımızın Afyonkarahisar faaliyetlerine yer vermiştir. Yine Valiliğimizle birlikte, sosyal medya fenomenlerinden, TV kanalları ve gazete temsilcilerinden oluşan 30 kişilik bir grupla Afyonkarahisar’ın tanıtımına yönelik bir organizasyon düzenlenmiştir.

Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

Yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajansımız Afyonkarahisar’ın yatırım ortamına ilişkin en güncel ve doğru bilgileri tek elden sağlayarak ücretsiz rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunarak yatırım süreçlerini kolaylaştırır ve hızlandırır. Bu kapsamda 2021 yılında 362 yerli, 3 yabancı firmaya danışmanlık ve tanıtım yapılmış olup 14 yerli firma yatırım kararı almıştır. Bu yatırımlar kapsamında 197 milyon TL sabit yatırım tutarı ve 293 kişinin istihdam edilmesi öngörülmektedir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, yatırımcıların ve girişimcilerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı devreye almıştır. Devlet tarafından verilen destek, hibe ve teşvikleri tek çatı altında toplayan www.yatirimadestek.gov.tr adresli internet sitesi yayın faaliyetine başlamıştır. Yatırımcılar, internet sitesinde yer alan Teşvik Robotunu kullanarak, yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektörle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yatırım teşvikleri hakkında bilgi sahibi olabilmekte, yatırım teşviklerinin hesaplamalarını yaparak teşviklerin sunduğu tüm avantajları görebilmektedir. Ayrıca 81 ilde teşkilatlanan Ajanslar, sitede bulunan “Soru-Cevap” kısmında yatırımcıların merak ettikleri soruları yanıtlamakta böylece yatırımcının yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için yararlanabilecekleri tüm devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyacakları danışmanlık hizmetine kolayca erişimi sağlanmaktadır.

24 Aralık 2021 tarihinde imalat sanayisinde stratejik tematik sektörlerde (otomotiv yan sanayi, savunma sanayi ve teknik tekstil) faaliyet gösteren KOBİ’lerin Ar-Ge faaliyetleri ile ürün ya da üretim sürecinde yenilik yapmalarına yönelik; BİGEM imalat sanayisi sektörlerinde (gıda, tekstil, deri, kauçuk ve plastik, diğer metalik olmayan mineral ürünler, fabrikasyon metal ürünler, elektrikli teçhizat, mobilya) faaliyet gösteren KOBİ’lerin ise yeni yatırımları ile kaynak verimliliği uygulamalarını artırmalarına yönelik projelerine finansman maliyeti desteği sağlamak adına 10 milyon TL bütçeli “İmalat Sanayisindeki KOBİ’lerin Rekabet Gücünün Artırılması Finansman Desteği Programı (KOBİFİN 2021)” çağrısını ilan edilmiştir. Program kapsamında 13 Mart 2022 tarihine kadar başvurular alınacaktır. Akabinde belli değerlendirme süreçlerinden geçip başarılı olan proje sahipleri ile sözleşmeler imzalanıp uygulama aşamasına geçilecektir.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından “Genç İstihdamı” 2022 yılı teması olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımız tarafından 2022 yılında birçok proje ve faaliyetin hayata geçirilmesi planlanmaktadır.  Bu kapsamda ilk olarak yürütmekte olduğumuz sonuç odaklı programı ilgilendiren sektörlerde genç istihdamını artırmak adına bir finansman desteği başlatacağız. Bu destek ile başvuru sahibi kurum ve kuruluşların genç istihdamına yönelik ihtiyaç duyacakları eğitim altyapı gereksinimlerini (eğitim alanı, atölye, makine-ekipman, program vb.) karşılayacağız. Bölgede öne çıkan sektörlerde faaliyet gösterecek genç girişimcilere yönelik olarak da bir destek programını uygulamaya koyacağız. Çocuklarımızın ve gençlerimizin 21. yüzyılda iş hayatında ihtiyaç duyulan becerilere ulaşması bizim için oldukça önem taşımaktadır. Bu minvalde Dünya Ekonomik Forumu tarafından (WEF) gelecekte sahip olunması gerektiği belirlenen becerilerle ilgili (analitik düşünme ve inovasyon, etkin öğrenme ve öğrenme stratejileri, karmaşık problem çözme vb.) eğitimler sağlayacağız. K12 yaş grubundaki çocuklarımıza da girişimcilik eğitimleri vereceğiz. Ayrıca il milli eğitim müdürlüklerimizle Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) kapsamında kurulan Kendin Yap Atölyelerinde kazanılan bilgi ve becerilerin sergilenmesi ve yarışma usulü ile bölge genelinde tanıtılması amacıyla bir turnuva düzenleyecek, Uluslararası Kendin Yap Sempozyumunun ikincisini gerçekleştireceğiz. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından uygulanmakta olan Siber Güvenlik Uzmanı Yetiştirme Projesi (Siber Vatan) projesinin belirli aşamalarını Bölgemizde de yaygınlaştırarak 2023 yılına kadar 1 milyon yazılımcı yetiştirilmesini amaçlayan projeye katkı sağlayacağız.

Genç istihdamı denildiğinde üniversitelerimizin de önemli bir paydaş olduğunu kabul etmemiz gerekir. Dört ildeki üniversitelerimizin kariyer merkezleriyle sürekli irtibatta kalmaya devam ederek üniversiteden mezun olacak öğrencilerin iş bulma ve kariyer planlama gibi hususlarda yaşadığı sorunları görüşecek, ortak çözümler üretmeye çalışacağız. Bu öğrencilerimizin staj imkânlarını ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve iş dernekleriyle beraber artırmayı da hedefliyoruz. Bölgemizdeki kurum yöneticilerini ve Ajans personelimizi de işe dahil ederek üniversitedeki gençlerimizi tecrübeli insanlarla kariyer yolunda yönlendireceğiz.

Ajansın 2022 yılındaki diğer faaliyetleri başta Sonuç Odaklı Programlar İmalat Sanayisinde Teknolojik Dönüşümün Sağlanması Sonuç Odaklı Programı (TEKNO SOP), Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı (TURİZM SOP), Mesleki Eğitim Sonuç Odaklı Programı (MESLEK SOP) olmak üzere Bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına hizmet edecek şekilde aşağıdaki konularda olacaktır:

 • Güdümlü proje çalışmaları
 • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında proje geliştirme
 • Paydaşların eğitim ve danışmanlık ihtiyacı için teknik destek
 • Kendin Yap Turnuvası ve Sempozyumu
 • Yeşil Mutabakat kapsamında Yeşil OSB ve yeşil enerjiye yönelik bilinçlendirme çalışmaları
 • Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik eğitimler
 • Kooperatifleşmeye yönelik çalışmalar
 • Turizm tanıtımı faaliyetleri
 • Yatırımcı çekme faaliyetleri
 • Araştırma ve analiz çalışmaları ile bunlara yönelik çalıştaylar ve organizasyonlar düzenleme
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
%d blogcu bunu beğendi: